14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 18

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 18:

Til § 18
Bestemmelsen i forslagets stk. 1 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 7, stk. 1, 2. led, hvorefter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling (nu uddannelses- og forskningsministeren) efter forhandling med vedkommende minister kan bemyndige enunder andre statslige myndigheder udenfor Ministeriet for Videnskab, Teknologi o...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.