14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 17

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 17:

Til § 17
Bestemmelsen i forslagets § 17, stk. 1, hvorefter Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer gennemførelsen af anerkendelsesdirektivet, er en videreførelse af gældende lovs § 5, 1. led, Det fremgår heraf, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (nu Uddannelses- og Forskningsministeriet)) koordinerer gennemførelse af anerkendelse...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.