14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anerkendelsesloven § 17

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. paragraf 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anerkendelsesloven og bygger på lov nr. 1871 af 29. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Uddannelses- og Forskningsministeriet koordinerer gennemførelsen af anerkendelsesdirektivet med de kompetente myndigheder.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte nærmere regler om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer med henblik på opfyldelse af direktivet, herunder om rammer og procedurer for anerkendelse samt støttecenter- og koordinatorfunktionen.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om

  • 1) prøver og attestation af eksamensbeviser for bygningskonstruktører,

  • 2) attestation af arkitekters eksamensbeviser og certifikater og

  • 3) dokumentation for arkitekters erhvervserfaring.

•••
profile photo
Profilside