14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 12

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 12:

Til § 12
Med den foreslåede nye affattelse af bestemmelsen i stk. 1 sker en videreførelse og en præcisering af § 6 i den gældende lov. Efter gældende lovs § 6 kan ansøgeren pålægges betaling for afholdelse af udgifter til gennemførelse af egnethedsprøve eller supplerende uddannelse. Betalingens størrelse må ikke overstige de beløb, som opkræves af den myndi...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.