Bøger, som nævner Andelsboligloven § 11a

Kommenteret Retsplejelov - Bind III - §§ 477 a - 653 d (11. udg.)
Forfattere: Clement Salung Petersen, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ketilbjørn Hertz, Jakob O. Ebbensgaard, Kim Rasmussen og Anne Hedegaard Toft
Udgivelsesdato: 18. apr 2024
DJØF Forlag

Udlæg i en andel i en andelsboligforening og lignende

- Side 299 -

Andelsboligforeningslovens § 6 a finder også anvendelse på aktier i boligaktieselskaber og lignende, jf. andelsboliglovens § 11 a.

Læs på Jurabibliotek