14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsboligloven § 3b

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber paragraf 3b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1281 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3b Inden indgåelse af en aftale om en andelsboligforenings erhvervelse af en ejendom skal der foreligge en vedligeholdelsesplan for ejendommen for en periode på mindst 15 år regnet fra tidspunktet for erhvervelsen af ejendommen.

•••

Stk. 2 Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af og proceduren for udarbejdelsen af en vedligeholdelsesplan og om efterfølgende opdatering af denne. Bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for ejendomme tilhørende andelsboligforeninger

•••
profile photo
Profilside