14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsboligloven § 3

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1281 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Den, der overdrager en ejendom til en andelsboligforening skal inden aftalens indgåelse give sædvanlige oplysninger om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på de forskellige konti, som ejeren skal føre i henhold til lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

•••

Stk. 2 Sker overdragelsen efter reglerne om tilbudspligt i lov om leje, skal oplysningerne gives senest samtidig med tilbudet. Den i lejelovens § 103, stk. 1, nævnte acceptfrist på mindst 10 uger løber fra det tidspunkt, hvor lejerne har modtaget oplysningerne.

•••
profile photo
Profilside