14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsboligloven § 10

Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1281 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Ejere af aktier eller anparter i selskaber som nævnt i § 8 må kun overdrage dem samlet og kun til en enkelt erhverver.

•••

Stk. 2 Reglen i stk. 1 omfatter ikke overdragelse af en aktie eller en anpart i et selskab, der enten

  • a) har mindst halvdelen af boligtagerne i ejendommen som aktionærer eller anpartshavere, eller

  • b) hvis erhvervelse af ejendommen er anmeldt til tinglysning inden den 13. februar 1976 og overdragelsen sker til en lejer af en beboelseslejlighed i ejendommen, som mindst 1 år forud for aftalen har opnået en varig lejeaftale om lejligheden, og som siden har boet i ejendommen.

•••
profile photo
Profilside