Andelsbogsbekendtgørelsen § 16

Denne konsoliderede version af andelsbogsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen

Bekendtgørelse nr. 214 af 15. marts 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1640 af 29. juni 2021

§ 16

Ved tinglysning af underpantsætning af et papirbaseret pantebrev skal pantebrevet konverteres til et digitalt pantebrev efter reglerne i kapitel 7.