14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsbogsbekendtgørelsen § 5

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 214 af 15. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Digitale bilag til et anmeldt dokument skal i forbindelse med anmeldelse til tinglysning være indlagt i bilagsbanken.

•••

Stk. 2 Adkomsterklæring og dokumentation for status som andelsbolig skal, når der er sket tinglysning med frist med henblik på fremsendelse heraf, fremsendes til Tinglysningsretten med angivelse af tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument.

•••

Stk. 3 Det skal fremgå af det anmeldte dokument, hvis der uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde til brug for dokumentation, attestation mv. i forbindelse med tinglysningen påberåbes bilag, som er indlagt i bilagsbanken eller indsendt til Tinglysningsretten, eller der eftersendes bilag i form af originale papirdokumenter.

•••

Stk. 4 Fremsendes der uden for de i stk. 2 nævnte tilfælde bilag, som påberåbes i forbindelse med tinglysningen, efter at der er sket anmeldelse til tinglysning, skal tinglysningsdato og tinglysningsnummer eller en anden af tinglysningen tildelt entydig identifikation af det anmeldte dokument angives. I disse tilfælde vil der ske tinglysning med frist.

•••

Stk. 5 Dokumenter, der indlægges i bilagsbanken, må ikke indeholde personnumre.

•••

Stk. 6 Indsendes der til brug for tinglysningen bilag i form af originale papirdokumenter, returnerer Tinglysningsretten efter ekspedition af anmeldelsen bilagene til den, der har indsendt dem.

•••
profile photo
Profilside