14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsbogsbekendtgørelsen § 19

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 214 af 15. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Anmodninger om oplysninger fra og udskrift af det historiske register indgives til Tinglysningsretten. En anmodning efter 1. pkt. skal ud over de oplysninger, der er anført i § 18, angive, til hvilket konkret retsforhold oplysningerne skal bruges. Fuldstændige oplysninger skal dog efter anmodning videregives til den, som oplysningerne angår.

•••

Stk. 2 Tinglysningsrettens afgørelse efter stk. 1 kan kæres til Vestre Landsret efter bestemmelserne i tinglysningslovens § 36.

•••
profile photo
Profilside