14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Andelsbogsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af andelsbogsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 214 af 15. March 2011. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Tinglysning af underpantsætning af et pantebrev sker ved påtegning på det dokument, som underpantsættes.

•••

Stk. 2 Der kan ikke knyttes vilkår til tinglysningen af det enkelte underpant.

•••

Stk. 3 Indeholder påtegningen oplysninger om underpantsætningsbeløbet, skal beløbet være angivet i samme valuta som hovedstolen. Angives intet underpantsætningsbeløb, antages underpantsætningen at vedrøre den fulde hovedstol.

•••

Stk. 4 Ændres pantebrevets hovedstol, medfører dette ikke uden videre ændring af underpantsætningsbeløbet.

•••

Stk. 5 Underpantsætning af et ejerpantebrev kan ske i forbindelse med anmeldelse af ejerpantebrevet.

•••

Stk. 6 Et dokument vedrørende panteret inden for et ejerpantebrevs ramme skal desuden angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme. Et dokument vedrørende underpant i et ejerpantebrev skal alene angive de enkelte foranstående rettigheder i ejerpantebrevet og inden for ejerpantebrevets ramme.

•••
profile photo
Profilside