14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 4

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ministeren nedsætter Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, udpeger formanden og beskikker derudover rådets medlemmer på følgende måde:

  • 1) 8 medlemmer efter indstilling fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

  • 2) 6 medlemmer efter indstilling fra Dansk Arbejdsgiverforening.

  • 3) 2 repræsentanter for de offentlige arbejdsgivere efter indstilling fra finansministeren, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening i fællesskab.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren beskikker på samme måde 3 suppleanter for Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2 suppleanter for Dansk Arbejdsgiverforening og 1 suppleant for de organisationer og myndigheder, som indstiller repræsentanter efter stk. 1, nr. 3. Under et medlems midlertidige forfald indtræder en suppleant i medlemmets sted. I perioder, hvor en suppleant ikke er indtrådt i et medlems sted, kan suppleanten deltage i rådets møder uden stemmeret.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren udpeger følgende som tilforordnede uden stemmeret:

  • 1) 1 tilforordnet fra Undervisningsministeriet.

  • 2) 1 tilforordnet fra Beskæftigelsesministeriet efter indstilling fra beskæftigelsesministeren.

  • 3) 1 tilforordnet fra Erhvervs- og Vækstministeriet efter indstilling fra erhvervs- og vækstministeren.

  • 4) 1 tilforordnet efter indstilling fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og Danske SOSU-skoler i fællesskab.

  • 5) 1 tilforordnet efter indstilling fra Lederforeningen for VUC.

  • 6) 1 tilforordnet efter indstilling fra Uddannelsesforbundet.

  • 7) 1 tilforordnet efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, de landsdækkende oplysningsforbund, Foreningen af Daghøjskoler og Foreningen af Ledere ved Danskuddannelserne i fællesskab.

•••

Stk. 4 Rådet tiltrædes af formanden for Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, der er uden stemmeret.

•••

Stk. 5 Formanden, medlemmerne, suppleanterne og de tilforordnede beskikkes første gang frem til 31. maj 2007. Beskikkelsen finder herefter sted for 4-årige perioder. Finder beskikkelse sted i løbet af en periode, gælder den til periodens udløb.

•••
profile photo
Profilside