14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 34

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Loven træder i kraft den 1. januar 2004.

•••

Stk. 2 §§ 3-5 og § 6, stk. 1, træder dog i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Uddannelsesrådet for arbejdsmarkedsuddannelserne og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering ophører samtidig med, at Rådet for Voksen- og Efteruddannelse nedsættes.

•••
profile photo
Profilside