14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til AMU-Loven § 33a

Uddrag fra kommentarerne til amu-loven § 33a:

Til § 3 [Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.] Til nr. 1 [§ 16]Bestemmelsen er ny.Aftaleparterne er enige om, at der skal fastsættes regler, som forpligter både institutioner for forberedende grunduddannelse og fx institutioner for erhvervsrettet uddannelse til at samarbejde om FGU-elevernes kombinationsforløb. Kombinationsforløb vil være undervisningsf...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.