14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 3

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse
Rådet for Voksen- og Efteruddannelse har til opgave at rådgive undervisningsministeren om

  • 1) grundlæggende arbejdsmarkedsrelevant kompetenceudvikling i form af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelser,

  • 2) individuel kompetencevurdering,

  • 3) vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning og matematik,

  • 4) behov for og tilskud til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse efter lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og

  • 5) kortuddannedes uddannelsesbehov inden for almen voksenundervisning på grundlæggende niveau.

•••

Stk. 2 Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

•••

Stk. 3 Undervisningsministeren stiller sekretariatsbistand til rådighed for rådet.

•••
profile photo
Profilside