14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 25a

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 25a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25a Specialpædagogisk bistand
Deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser eller elever på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder med behov for specialpædagogisk bistand skal i forbindelse med undervisningen have tilbud om følgende støtteformer:

  • 1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

  • 2) Personlig assistance og sekretærhjælp.

  • 3) Støttetimer med henblik på kompensation for fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  • 4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

  • 5) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

•••

Stk. 2 Deltagere, der har fået bevilget støtte efter stk. 1 til deltagelse på en uddannelse, kan, hvis der er planlagt yderligere uddannelse inden for 3 måneder, medbringe og anvende støtten i forbindelse med deltagelse på arbejdsmarkedsuddannelse, herunder forløb af arbejdsmarkedsuddannelse og på Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser efter kapitel 7.

•••

Stk. 3 Deltagere kan anvende støtte efter stk. 1 i forbindelse med:

  • 1) Uddannelsens almindelige undervisning og ekskursioner som led i uddannelsen.

  • 2) Uddannelsens prøver.

  • 3) Obligatorisk praktik som led i uddannelsen.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan fastsætte regler om yderligere støtteformer, herunder om støttetimer med henblik på kompensation af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

•••
profile photo
Profilside