14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 19

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Staten kan yde tilskud til udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, jf. § 2, arbejdsmarkedsuddannelser, jf. § 10, vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik og vejledning i tilknytning hertil, jf. § 14 a, samt individuel kompetencevurdering, jf. § 15.

•••

Stk. 2 Staten kan yde tilskud til udvikling af faglig og pædagogisk efteruddannelse af lærere, til forsøgs- og udviklingsaktiviteter og til analyse og kvalitetsmålinger.

•••

Stk. 3 Staten kan yde tilskud til praktik på uddannelsesforløb for tosprogede, jf. § 14.

•••

Stk. 4 Rådet for Voksen- og Efteruddannelse afgiver udtalelse om tilskud efter stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside