14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AMU-Loven § 14a

Lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. paragraf 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af amu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 616 af 03. June 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a Vurdering af basale færdigheder
Alle, der deltager i arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse eller individuel kompetencevurdering efter denne lov, skal have mulighed for at få vurderet deres basale færdigheder i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik samt vejledning i tilknytning hertil.

•••

Stk. 2 Vurdering af basale færdigheder efter stk. 1 anvendes som grundlag for at

  • 1) tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med vurderingsresultatet,

  • 2) vejlede deltageren til uddannelse og undervisning i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik efter anden lovgivning, herunder forberedende voksenundervisning, og

  • 3) vejlede deltageren til og tilrettelægge uddannelsesforløb, der kombinerer uddannelse efter denne lov med uddannelse og undervisning i læsning, skrivning, stavning, regning eller matematik efter anden lovgivning, herunder forberedende voksenundervisning.

•••

Stk. 3 Vurdering af basale færdigheder efter stk. 1 foretages af uddannelsesinstitutionerne.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren kan efter udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse fastsætte regler om vurdering af basale færdigheder i læsning, skrivning, regning eller matematik og vejledning i tilknytning hertil, herunder om indhold, afholdelse, tilrettelæggelse og varighed.

•••
profile photo
Profilside