14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 99

Lov om leje af almene boliger paragraf 99

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§99 Kommunalbestyrelsen skal stille de fornødne lokaler til rådighed for nævnet og sørge for den nødvendige medhjælp til dette. Kommunen afholder udgifter, som nævnets virksomhed medfører, herunder til kontorhold m. v., og formandens og medlemmernes udlæg i anledning af hvervet. Kommunalbestyrelsen kan tillægge formanden, øvrige nævnsmedlemmer, den socialt sagkyndige, deres suppleanter samt mediatorer efter § 105, stk. 1, vederlag for deres virksomhed.

•••
profile photo
Profilside