14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 15

Lov om leje af almene boliger paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. september 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Er det lejede mangelfuldt ved lejeforholdets begyndelse, skal lejeren for ikke at miste retten til at påberåbe sig mangelen, jf. §§ 18- 20, senest 2 uger efter lejeforholdets begyndelse meddele udlejeren, at lejeren vil gøre den gældende. Dette gælder dog ikke, hvis mangelen ikke kan erkendes ved anvendelse af sædvanlig agtpågivenhed eller udlejeren har handlet svigagtigt.

•••
profile photo
Profilside