14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 98

Lov om leje af almene boliger paragraf 98

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§98 Formand, medlem eller suppleant skal opfylde betingelserne i § 109, stk. 2, i lov om leje, bortset fra betingelsen om dansk indfødsret.

•••

Stk. 2 Bestemmelserne i § 109, stk. 3, i lov om leje finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Nævnsmedlem eller suppleant er pligtig at møde i nævnet efter behørig indkaldelse. Udeblivelse, uden at lovligt forfald oplyses, straffes med bøde.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i retsplejelovens § 60, stk. 1, og § 61 finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside