14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 88

Lov om leje af almene boliger paragraf 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. Ved opsigelse efter § 85, stk. 4, er opsigelsesvarslet 6 måneder. For almene ungdomsboliger kan dog aftales et opsigelsesvarsel på mindst 6 uger.

•••

Stk. 2 Fraflytter lejeren inden opsigelsesperiodens udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have indvundet ved genudlejning, skal fragå i udlejerens krav over for lejeren.

•••
profile photo
Profilside