14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenlejeloven § 87

Uddrag fra kommentarerne til almenlejeloven § 87:

Til § 87
Bestemmelsen svarer til den gældende lejelovs § 80 om tidsbegrænsede lejemål. Den altovervejende hovedregel ved udlejning af almene boliger er, at disse lejes ud på tidsubegrænsede kontrakter. Der kan dog forekomme særlige tilfælde, hvor der kan ske tidsbegrænset udlejning. F.eks. kan almene ungdoms- og ældreboliger udlejes til an...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.