14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenlejeloven § 84

Uddrag fra kommentarerne til almenlejeloven § 84:

Til § 84
I bestemmelsen fastslås lejerens frie opsigelsesadgang. Det kan dog aftales, at lejemålet skal være tidsbegrænset og uopsigeligt i lejeperioden, jf. § 87. Bestemmelsens indhold svarer til den gældende retstilstand efter lejeloven, jf. lovens § 81. Stk. 2 om ægtefællens samtykke gælder efter lov om registreret partnerskab også for ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.