14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenlejeloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til almenlejeloven § 8:

Til § 8
Bestemmelsen svarer i det væsentlige til den gældende lejelovs § 7, hvorefter lejerens rettigheder efter loven er beskyttet mod godtroende omsætningserhververe og retsforfølgende kreditorer uden tinglysning, og hvorefter lejeren har ret til at kræve tinglysning af en aftale om videregående rettigheder i lejeforholdet. Som ek...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.