14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 79

Lov om leje af almene boliger paragraf 79

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§79 Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt.

•••

Stk. 2 Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 64 og 65.

•••
profile photo
Profilside