14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenlejeloven § 56

Uddrag fra kommentarerne til almenlejeloven § 56:

Til § 56
I stk. 1 foreslås det præciseret, at sammenhængen imellem de to frister for aflæggelse af forbrugsregnskab - 4 måneder efter regnskabsperiodens udløb henholdsvis 3 måneder efter modtagelse af endelig afregning fra værket - er, at 3-månedersfristen alene finder anvendelse i de tilfælde, hvor denne frist udløber på et tidspunk...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.