14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 47

Lov om leje af almene boliger paragraf 47

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§47 Når en lejers rettigheder vedrørende en bolig ophører, tilbagebetaler udlejer det indbetalte beboerindskud eller depositum.

•••

Stk. 2 Udlejer kan foretage modregning i det beløb, der er nævnt i stk. 1, for lejerens forpligtelser over for udlejeren, herunder for eventuelle udgifter til det lejedes kontraktmæssige istandsættelse ved fraflytningen.

•••

Stk. 3 En lejer kan ikke modregne fordringer på udlejeren i sin forpligtelse til at betale beboerindskud.

•••
profile photo
Profilside