14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenlejeloven § 42

Uddrag fra kommentarerne til almenlejeloven § 42:

Til § 42
Bestemmelsen svarer til § 75 i lov om almene boliger m.v. Det foreslås således, at ministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om råderetten, herunder om den nye ordning, hvorefter udlejer kan tillade, at den enkelte lejer foretager både forbedringer og forandringer. Bemyndigelsen tænkes tillige anvendt til at afgr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.