14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 41

Lov om leje af almene boliger paragraf 41

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Henvisningen til "§ 75 o i lov om almene boliger m.v." er ikke lavet, da den bestemmelse ikke længere findes. Bestemmelsen (§75o) blev fjernet da hele kapitel 5 a i almenboligloven blev ændret den 1. juli 2011, jf. §1, nr. 8 i LOV nr 628 af 14/06/2011.

§41 Uenighed om lejerens rettigheder og forpligtelser efter dette kapitel og om opgørelsen efter § 75 o i lov om almene boliger m.v. afgøres af beboerklagenævnet. Uenighed om opgørelsen skal indbringes senest 2 uger efter, at lejeren har modtaget opgørelsen.

•••
profile photo
Profilside