14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 30

Lov om leje af almene boliger paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Uenighed om opfyldelsen af udlejerens pligt til vedligeholdelse og istandsættelse i henhold til § 27, jf. § 94, afgøres af beboerklagenævnet.

•••

Stk. 2 Nævnet afgør ligeledes uenighed om udlejers pligt til vedligeholdelse i henhold til § 24, dog kun for så vidt angår vedligeholdelsesarbejder i den enkelte bolig eller i umiddelbar tilknytning til denne.

•••

Stk. 3 Nævnet kan pålægge udlejeren at lade bestemte vedligeholdelsesarbejder udføre.

•••
profile photo
Profilside