14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 28

Lov om leje af almene boliger paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Udlejer kan bestemme, at visse vedligeholdelsesarbejder, der er omfattet af § 26, stk. 1, skal udføres af udlejer.

•••

Stk. 2 Udgiften til de i stk. 1 nævnte arbejder afholdes af udlejer.

•••
profile photo
Profilside