14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenlejeloven § 24

Uddrag fra kommentarerne til almenlejeloven § 24:

Til § 24
I forslaget præciseres i § 24, at pligten til udvendig vedligeholdelse som altovervejende hovedregel påhviler udlejeren. Lejeren har dog ifølge forslagets § 24, stk. 3, pligt til - medmindre andet er aftalt - i lejeperioden at foretage vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Det er en nydannelse i forhold til gæl...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.