14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 104

Lov om leje af almene boliger paragraf 104

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§104 Nævnet kan foretage besigtigelse. Sagens parter skal indkaldes hertil med mindst 1 uges varsel.

•••

Stk. 2 Nævnet kan indkalde parterne og andre til møde i nævnet. Begge parter skal indkaldes. De kan give møde ved en befuldmægtiget. Nævnet kan endvidere i sager efter kapitel 13 anmode andre om at afgive forklaring.

•••

Stk. 3 Nævnets formand sørger for sagernes forberedelse til behandling i nævnsmøde.

•••

Stk. 4 Sagens parter modtager alle oplysninger, som nævnet finder af betydning for sagens afgørelse.

•••

Stk. 5 I sager om tvister efter kapitel 13 skal nævnet give parterne fornøden vejledning. Efter anmodning bistår sekretariatet i fornødent omfang parterne under sagen i forbindelse med afgivelse af skriftlige udtalelser.

•••
profile photo
Profilside