14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenlejeloven § 1

Lov om leje af almene boliger paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenlejeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 928 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Loven gælder for leje af:

  • 1) Almene boliger, der tilhører en almen boligorganisation.

  • 2) Almene ældreboliger, der tilhører en kommune eller en region.

  • 3) Almene ældreboliger, der tilhører en selvejende institution.

  • 4) Ustøttede almene plejeboliger, jf. § 143 i i lov om almene boliger m.v.

  • 5) Almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution.

  • 6) Almene boliger til særlig udsatte grupper, der er etableret efter kapitel 10 a i lov om almene boliger m.v.

•••

Stk. 2 Loven gælder, selv om lejen skal betales med andet end penge, herunder ved arbejde.

•••

Stk. 3 Loven gælder ikke ved fremleje af en almen bolig omfattet af stk. 1.

•••

Stk. 4 Almene boliger kan være indrettet som enkeltværelser. Ved et enkeltværelse forstås i denne lov et eller flere beboelsesrum uden eget køkken, som alene lejeren og dennes husstand disponerer over.

•••
profile photo
Profilside