Bøger, som nævner Almenboligloven § 75a

Dansk statsret (3. udg.)
Forfattere: Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen og Michael Hansen Jensen
Udgivelsesdato: 02. jun 2020
DJØF Forlag

Almenvellet

- Side 364 -

...mod fuldstændig erstatning. Mindretallet forudsatte således, at loven var uvirksom som følge af, at flertallet bag loven måtte antages at have svævet i en retsvildfarelse om lovens ekspropriative karakter og derfor ikke havde anledning til at vurdere almenvelkravet eller kravet om fuld erstatning (jf. nærmere Michael Hansen Jensen 2008 s. 214 ff.).

Læs på Jurabibliotek