Bøger, som nævner Almenboligloven § 158

Entrepriseret (4. udg.)
Forfattere: Torsten Iversen
Udgivelsesdato: 28. okt 2005
DJØF Forlag

Den absolutte reklamationsregel i AB 92 § 36

- Side 210 -

...byggeskadefondens formål, ledelse, finansiering o.s.v. henvises til §§ 150-160 i lov om almene boliger (lovbkg. nr. 610 af 21. juni 2005 med senere ændringer) samt til Boligministeriet: Beretning fra arbejdsgruppen vedrørende byggeskader. – Fonden omfatter byggeri, som har modtaget tilsagn om offentlig støtte efter de bestemmelser, der er opregnet i § 151.

Læs på Jurabibliotek