14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 98c

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 98c:

Med den foreslåede nye § 98 c, stk. 1, bliver det muligt at etablere inklusionsboliger, jf. lovforslagets § 1, nr. 2, med statstilskud i det omfang, der på finansloven er afsat midler hertil. For årene 2017-2019 er der som led i satspuljeaftalen for 2016 afsat 10 mio. kr. årligt i de tre år. Ikke anvendte beløb kan overføres til det følgende år. I ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.