14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 98b

Lov om almene boliger m.v. paragraf 98b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§98b For almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, selvejende ungdoms- og ældreboliger samt lette kollektivboliger m.v., der har fået tilsagn om offentlig støtte efter denne lov, tidligere boligbyggerilove, tidligere byggestøttelove, tidligere kollegiestøttelove eller den tidligere ældreboliglov, kan institutionen indgå aftale med kommunalbestyrelsen om frikøb af ejendommen, hvis der er tinglyst en tilbagekøbsklausul for kommunen.

•••

Stk. 2 Ved frikøb efter stk. 1 skal institutionen finansiere frikøbet med midler fra egenkapitalen, i det omfang det er økonomisk forsvarligt.

•••

Stk. 3 Til den del af frikøbssummen, der ikke dækkes af midler efter stk. 2, kan institutionen efter boligministerens nærmere bestemmelse optage lån med en maksimal løbetid på 40 år.

•••

Stk. 4 § 98 a, stk. 2, og stk. 4, 3. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside