14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 96k

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 96k:

Det foreslås at ophæve § 80 f om indbetaling af nettoprovenuet til Landsbyggefonden, idet bestemmelsen foreslås erstattet med den foreslåede bestemmelse i § 75 k, stk. 1, jf. lovforslagets § 1, nr. 8. Det foreslås også at ophæve den tilhørende § 82 a om indbetalingstidspunktet, og § 89 c om provenufonden, idet der ikke læng...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.