14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 96i

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 96i:

Som anført i de almindelige bemærkninger i punkt 2.1.2.3. foreslås i stk. 1, at den del af nettoprovenuet ved salg, som ikke medgår til finansiering af godkendte helhedsplaner for udsatte boligområder, fortsat skal anvendes dels til dispositionsformål dels til medfinansiering af nye almene familieboliger.I stk. 2 foreslås, at Landsbyggefonden skal ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.