14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 87

Lov om almene boliger m.v. paragraf 87

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§87 En boligorganisation har fortrinsret til tilskud på indtil 75 pct. af de beløb, som boligorganisationen efter den 1. januar 1980 har indbetalt til Landsbyggefonden i henhold til §§ 79 og 80 og i henhold til tidligere love om boligbyggeri. Landsbyggefondens bestyrelse fastsætter årligt, hvor stor en procentdel fortrinsretten skal udgøre inden for det i 1. pkt. fastsatte maksimum.

•••

Stk. 2 Ændringer i omfanget af den i stk. 1 nævnte fortrinsret godkendes af boligministeren efter indstilling fra fonden.

•••
profile photo
Profilside