14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 75k

Lov om almene boliger m.v. paragraf 75k

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75k Nettoprovenuet efter § 75 j indbetales til Landsbyggefonden, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Ved salg i udsatte almene boligafdelinger, jf. § 91 a, stk. 1, kan Landsbyggefonden efter ansøgning godkende, at nettoprovenuet helt eller delvis overføres til dispositionsfonden og anvendes til aktiviteter og initiativer i den almene boligorganisations afdelinger, som er omfattet af en godkendt helhedsplan for det område, hvor den afdeling, hvori der er sket salg, er beliggende.

•••

Stk. 3 Landsbyggefonden kan meddele forhåndsgodkendelse til anvendelse af nettoprovenuet efter stk. 2, inden der søges om boligministerens godkendelse af salg. Fonden sender kopi af sin afgørelse til boligministeren.

•••
profile photo
Profilside