14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 58

Lov om almene boliger m.v. paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Ledige almene ældreboliger, som ejes af en region, udlejes af regionen til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Reglerne i § 54, stk. 2., 2. og 3. pkt., og i § 54, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside