14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 44

Lov om almene boliger m.v. paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 33-42 nævnte forhold. Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19

•••

§ 44, stk. 2, ophæves den 1. marts 2021, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 359 af 4/4 2020.

Stk. 2 Boligministeren kan fravige og supplere reglerne i dette kapitel, når foranstaltninger iværksat i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme gør det umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt for almene boligorganisationer, selvejende institutioner, kommuner og regioner, som udlejer almene boliger, og beboere at følge reglerne. Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af covid-19

•••
profile photo
Profilside