14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 32

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 32:

Til § 32
Bestemmelsen bemyndiger boligministeren til at fastsætte nærmere regler for de i §§ 1, 2, 6-11, 13-14, 16, 19, 20, 23, 29 og 30 nævnte forhold. Det er hensigten at fastsætte regler om kapitalforhold, organisation, ejendomserhvervelse, -afhændelse, -forandringer og pantebrevsudstedelser m.v., i lighed med de administrative fo...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.