14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 23

Lov om almene boliger m.v. paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Har boligorganisationen likvide midler, kan boligministeren give bestyrelsen pålæg om at anvende dem efter de herom gældende bestemmelser. Efterkommes et sådant pålæg ikke, kan boligministeren forlange, at midlerne indsættes på en konto i Landsbyggefonden.

•••
profile photo
Profilside