14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Almenboligloven § 185a

Uddrag fra kommentarerne til almenboligloven § 185a:

Til § 75 Den foreslåede ændring indebærer, at Bornholms Kommunalbestyrelse overtager amtsrådets opgaver i henhold til lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. For Københavns og Frederiksberg Kommuners vedkommende er der alene tale om en præcisering af gældende ret....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.