14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Almenboligloven § 179a

Lov om almene boliger m.v. paragraf 179a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af almenboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1203 af 03. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§179a Boligministeren kan påbyde, at ejere af støttede private andelsboliger inden for en nærmere fastsat frist foretager konvertering af nominallån, hvortil der ydes støtte i form af rentesikring eller ydelsesstøtte i henhold til nærværende lov eller tidligere boligbyggerilove. Ved konvertering optages fastforrentede lån, jf. § 118, stk. 4, 3. pkt. § 179, stk. 3, 8 og 12, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Efter en konvertering videreføres den løbende støtte efter de gældende regler, således at støtten udgør et beløb, der svarer til forskellen mellem låntagers betaling og ydelsen på det lån, der optages. Låntagers betaling reguleres, indtil den svarer til de samlede ydelser på det lån, der optages, og følger herefter ydelsen på lånet. § 179, stk. 4, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Ved konvertering af støttede lån og lån, hvortil der ydes garanti, og som ikke påbydes af boligministeren, finder stk. 2 og § 179, stk. 3, og stk. 8, 1.-3. pkt., tilsvarende anvendelse. Boligministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke lån, jf. § 118, stk. 4, 3. pkt., der kan optages.

•••

Stk. 4 Boligministeren kan fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-3.

•••
profile photo
Profilside